Genvägen till ett friskare liv

Vi erbjuder genetiska tester samt relevant medicinsk vägledning kring risker för ett urval av genetiskt kopplade sjukdomar.

Nyheter

Senaste inlägg

Produktområden

Vi startade under 2018 som ett alternativ för dem som vill undersöka sina genetiska förutsättningar och risker för några utvalda sjukdomar, men som fortfarande är friska. Egentligen började det för flera år sedan med fosterdiagnostik med den då nya metoden NIPT. Faktiskt var vi då (2014 under annat organisationsnamn) den första privata aktören som erbjöd detta i Göteborg och på den svenska marknaden. Därefter följde Stockholm-3 för bedömning av risken för prostatacancer.

Våra produkter och produktområden utvecklas kontinuerligt. Vi vill dock begränsa oss till prover som vi känner kan vara av högt medicinskt värde och där vi har kompetens och kontakter i vårt nätverk som vid behov kan ta provresultaten vidare. Nedan följer länkar till de olika produktområden som vi för närvarande hanterar.

Fosterdiagnostik NIPT

NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) har på senare år gjort sitt intåg i den prenatala fosterdiagnostiken. Fördelen är att NIPT är mindre riskfyllt än tidigare använda metoder baserade på fostervattenprov.

Cancerrisk Stockholm3

Vi har nu möjlighet att börja erbjuda tester inom området för bedömning av risker för cancerutveckling. Det första testet inom denna kategori är Stockholm3 för bedömning av risken för prostatacancer.

Demens ApoE

Det finns ingen känd enskild gen som är den direkta orsaken till Alzheimers sjukdom. Däremot har andra gener funnits korrelera med risken för sjukdom, bl a har ApoE-genen visat sig inverka.

Farmakogenetik

Farmakogenetisk bidrar till att göra medicinering mer anpassad. Genom att studera genetiska variationer i olika enzymsystem kan nedbrytningshastigheter och läkemedelsrespons bedömas individuellt.

Anlagsbärartest

Varje individ bär på två uppsättningar av de flesta arvsanlag, en från vardera föräldern. Vid s k recessiva sjukdomar krävs två icke fungerande gener för att sjukdomen skall manifestera sig.