Genvägen till ett friskare liv

Vi erbjuder tjänster kring utveckling av genetiska tester samt riskbedömning kring ett urval av genetiskt kopplade sjukdomar.

Nyheter

Senaste inlägg
Vi kan nu via samarbete i vårt nätverk erbjuda test av SARS-COV-2. Testet är CE-IVD godkänt och utförs hos godkända laboratorier. Testet tas av vårdgivare som tar det medicinska uppföljningsansvaret. Testet lämpar sig för personer där undvikande av vidare smitta är av stor betydelse. Kontakta oss på telefon eller mail för vidare information (se rubriken kontakt).

Verksamhetsområde

Vi startade under 2018 med att erbjuda tjänster och rådgivning till företag och privatpersoner med intresse för genetiska förutsättningar och risker inom några utvalda områden. Egentligen började det långt tidigare med införandet av den då nya metoden NIPT inom området fosterdiagnostik. Faktiskt deltog vi då (2014) i bildandet av den första privata aktören som erbjöd detta test på den svenska marknaden. Vi deltar också i forsknings- och utvecklingsprojekt inom området genetisk diagnostik. Exempelvis kan nämnas validering och kvalitetssäkring av nyutvecklade genetiska tester och analysmetoder.

Våra tjänster utvecklas kontinuerligt. Vi vill dock begränsa oss till områden med högt medicinskt värde och där vi har unik egen kompetens och kontakter i vårt nätverk som vid behov kan ge väsentliga bidrag i kunskapsutvecklingen. Nedan följer länkar till några av de områden inom vilka vi har arbetat.

Fosterdiagnostik NIPT

NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) har på senare år gjort sitt intåg i den prenatala fosterdiagnostiken. Fördelen är att NIPT är mindre riskfyllt än tidigare använda metoder baserade på fostervattenprov.

Cancerrisk Stockholm3

PSA har länge använts för att detektera sjukdomar i prostata. En vidareutveckling av detta test är det s k Stockholm-3 för bedömning av risken för prostatacancer.

Demens ApoE

Det finns ingen känd enskild gen som är den direkta orsaken till Alzheimers sjukdom. Däremot har andra gener funnits korrelera med risken för sjukdom, bl a har ApoE-genen visat sig inverka.

Farmakogenetik

Farmakogenetisk bidrar till att göra medicinering mer anpassad. Genom att studera genetiska variationer i olika enzymsystem kan nedbrytningshastigheter och läkemedelsrespons bedömas individuellt.

Anlagsbärartest

Varje individ bär på två uppsättningar av de flesta arvsanlag, en från vardera föräldern. Vid s k recessiva sjukdomar krävs två icke fungerande gener för att sjukdomen skall manifestera sig.