GENDOKTORN

God Hälsa, nu och i framtiden

Har du en fråga eller vill du boka tid. Det finns flera sätt att komma i kontakt med oss.

Svar på några vanliga frågor kan hittas här.

Vi erbjuder en rad olika typer av tjänster. Kika gärna på vad vi kan erbjuda just dig.

Hur bokar jag? När får jag svar? Företagsbesök? och många fler frågor.

Vi erbjuder en rad olika typer av tjänster. Kika gärna på vad vi kan erbjuda just dig.

Hur bokar jag? När får jag svar? Företagsbesök? och många fler frågor.

Vi erbjuder en rad olika typer av tjänster. Kika gärna på vad vi kan erbjuda just dig.

Hälsokontroll

Hälsokontroll

Hälsokontroll med möjlighet till kompletterande läkarundersökning.

Ärftlig cancer

Ärftlig bröstcancer

Viss form av bröstcancer orsakas av ärfliga faktorer som kända mutationer på generna BRCA1 och BRCA2.
Detta test innefattar analys för bland annat dessa gener.

NIPT

NIPT

Fostediagnostik med fokus på att upptäcka risk för Downssyndrom, Edwardssyndrom och Pataussyndrom samt DiGeorges syndrom.
Prostatacancerscreening

Prostatacancer screening

Även kallat Sthlm3 är ett bättre alternativ till PSA-testning vid screening för prostatacancer. Fler fall av allvarlig cancer hittas och färre fall feldiagnosticeras.
Coronatestning

Coronatestning

Covid-19 testning med PCR-test.

ApoE

ApoE

ApoE är en gen där en variant ökar risken att drabbas av Alzheimers sjukdom.
Testning för ApoE kan motivera till livsstilsförändringar som sänker risken att drabbas av Alzheimers.
Äggstockscancer

Ärftlig äggstockscancer

Viss form av äggstockscancer orsakas av mutationer som BRCA1  och BRCA2. BRCA1 och BRCA2 ökar även risken för bröstcancer. Detta test innefattar bl.a. dessa analys av förekomset av desssa gener.

Kolorektalcancer

Ärftlig kolorektalcancer

Viss form av kolorektalcancer orsakas av ärftliga faktorer. Detta inkluderar kolorektalcancer (HNPCC) samt familjär kolonpolypos (FAP). Detta test innefattar bl.a. analys av gener som orsakar dessa sjukdomar.

Malignt melanom

Malignt melanom

Malignt melanom eller elakartad ärftlig hudcancer, kan orsakas eller delvis orsakas av ärftliga mutationer. Detta test innefattar analys för dessa gener.

Kort om oss

Vi startade under 2018 med att erbjuda tjänster och rådgivning till företag och privatpersoner med intresse för genetiska förutsättningar och risker inom några utvalda områden. Egentligen började det långt tidigare med införandet av den då nya metoden NIPT inom området fosterdiagnostik. Då vi (2014) deltog i bildandet av den första privata aktören som erbjöd detta test på den svenska marknaden.

Våra tjänster utvecklas kontinuerligt. Vi vill dock begränsa oss till områden med högt medicinskt värde och där vi har unik egen kompetens och kontakter i vårt nätverk som vid behov kan ge väsentliga bidrag i kunskapsutvecklingen.