Vi erbjuder medicinska och genetiska tester och tjänster som inte alltid fås via offentlig vård.

Nyheter

Året har hittills varit extremt fokuserat på Covid-19, smittspridning och analys av såväl antikroppar som virus-RNA med RT-PCR. Och visst fortsätter vi med det, men…

Utvecklingen av andra områden fortsätter dock. Vi kommer att får möjligheten att erbjuda tester och genetisk analys inom de högintressanta områdena

  • ärftlig bröstcancer
  • äggstockscancer
  • tjocktarmscancer/Lynch syndrom
  • tjocktarmspolypos
  • malignt melanom

Tveka inte att höra av er. Vänliga hälsningar

Dr Lars, PhD, Specialistläkare
CEO Gendoktorn Medicinsk Service

Bakgrund och verksamhetsområden

Vi startade under 2018 med att erbjuda tjänster och rådgivning till företag och privatpersoner med intresse för genetiska förutsättningar och risker inom några utvalda områden. Egentligen började det långt tidigare med införandet av den då nya metoden NIPT inom området fosterdiagnostik. Faktiskt deltog vi då (2014) i bildandet av den första privata aktören som erbjöd detta test på den svenska marknaden. Vi deltar också i forsknings- och utvecklingsprojekt inom området genetisk diagnostik. Exempelvis kan nämnas validering och kvalitetssäkring av nyutvecklade genetiska tester och analysmetoder.

Våra tjänster utvecklas kontinuerligt. Vi vill dock begränsa oss till områden med högt medicinskt värde och där vi har unik egen kompetens och kontakter i vårt nätverk som vid behov kan ge väsentliga bidrag i kunskapsutvecklingen. Nedan följer några av de områden inom vilka vi arbetar.

Mest efterfrågat

Virusdiagnostik
Test av coronavirus (covid-19) med RT-PCR

Gendoktorn Medicinsk Service erbjuder testning av coronavirus (SARS-CoV-2) med RT-PCR. Detta test påvisar pågående infektion och smittsamhet (ej att förväxla med s k antikroppstester) och krävs ofta vid resor utomlands.

Förutom privatpersoner vänder vi oss också till företag och dess anställda. Vi har provtagningsmöjligheter hos oss i Göteborg, men är också mobila i lokalområdet med möjlighet att med kort varsel testa personal på plats hos ert företag, dels förebyggande inför exempelvis resor, men också vid misstanke om pågående smittsamhet.

Måste man boka tid?
Ja, använd bokningsmodulen på boka.se/gendoktorn eller via fliken längst ner på denna sida

När får man svar?
Analys av proverna genomförs av ett ackrediterat laboratorium i Göteborg. I Göteborg gäller att prover tagna innan kl 10.00 måndag – fredag svaras ut samma dag efter kl 17.00 (mellan kl 17-22) inklusive reseintyg signerat av läkare. Prover tagna måndag – fredag efter 10:00 svaras ut dagen därpå. Om provet tas i andra städer tillkommer ett dygn pga transport.

Hur ser intyget ut?
Om inget annat uppges av er vid bokning/provtagningstillfället kommer vi utfärda vårt engelska standardintyg och skicka det till er epostadress som PDF-fil. Vår rekommendation är att ni skriver ut detta och tar med under resa. För vissa länder krävs speciellt utformade intyg, vilket vi också kan utfärda.

Går det att få ett intyg i original?
I Göteborg går det bra att hämta intyget på vårt kontor dagen efter analyssvaret. På övriga orter kan vi tyvärr inte erbjuda detta.

Vad kostar testet?
Priser återfinns på vår bokningsmodul boka.se/gendoktorn. Tyvärr har Sverige valt att inte subventionera privat provtagning.

Får jag ett intyg även om resultatet visar positivt (pågående smitta/sjukdom)?
Ja, intyg erhålles alltid om så önskas. Dock kräver positivt svar att vi gör en smittskyddsanmälan.

Vi är ett företag som önskar testa personal. Hur gör vi då?
För företag har vi speciella erbjudanden och möjligheter att testa lokalt. Skicka en intresseanmälan till info@gendoktorn.se, så hör vi av oss.

Övrigt

Fosterdiagnostik NIPT
fosterdiagnostik

NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) har på senare år gjort sitt intåg i den prenatala fosterdiagnostiken. Fördelen är att NIPT är mindre riskfyllt än tidigare använda metoder baserade på fostervattenprov.

NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) har på senare år gjort sitt intåg i den prenatala fosterdiagnostiken och erbjuds av företaget Life Genomics i Göteborg som ett första screening-test för s k trisomier. Fördelen är att NIPT är mindre riskfyllt än tidigare använda metoder baserade på fostervattenprov. Om NIPT visar misstänkt kromosomavvikelse så rekommenderas fortfarande traditionellt fostervattenprov. Svar erhålles normalt inom 1-2 veckor efter av vi fått blodprovet oss till handa.

Observera att vi inte tillhandahåller andra kontroller eller aktiviteter kring graviditeten. (NIPT erbjuds t ex via barnmorskeenheter där också rådgivning, ultraljud, kliniska undersökningar, etc ingår.) Dock erhåller du en läkarbedömning av ditt resultat och har möjlighet att diskutera detta per telefon. När du bokar tid för provtagning så var noga med att graviditeten har nått vecka 10+0 eller senare när provet tas.

NIPT Norge
NIPT er godkjent i Norge fra 38 år. Yngre kvinner er så langt henvist til prøvetaking i utlandet. Vi har for øyeblikket ikke muligheten til å sende NIPT til / fra Norge. Interesserte har derfor måttet reise til oss i Gøteborg for prøvetaking. Kontakt oss via e-post eller direkte på reservasjonssiden for å avtale tid. Vær oppmerksom på at vi ikke tilbyr andre kontroller eller aktiviteter angående graviditet (eksempel ultralyd, kliniske undersøkelser etc).

Två produktvarianter
Det går också vanligen för båda produktvartianterna ovan att som tillägg göra en könsbestämning av barnet och även analysera s k könskromosomavvikelser. Bland dessa kan nämnas XO (Turner) samt XXY (Klinefelter). Observera dock att NIPT primärt är ett test av trisomier och att kön- och könskromosomanalyser inte alltid kan genomföras om t ex den fetala DNA-koncentrationen är för låg. Vi tar därför inte ut någon extra avgift för dessa extra analyser och kan inte heller garantera att svar kan erhållas avseende detta.

Se även fostertest.se

Cancerrisk Stockholm3

PSA har länge använts för att detektera sjukdomar i prostata. En vidareutveckling av detta test är det s k Stockholm-3 för bedömning av risken för prostatacancer.

Prostatacancer är en av de vanligast förekommande cancerformerna hos äldre män. I Sverige har vi hittills inte tillämpat screening, dvs testning av stora befolkningsgrupper. En starkt bidragande orsak har varit osäkerheterna med tillhörande tolkningssvårigheter i det test (PSA) som hittills varit det dominerande laboratorieprovet. I olika delar av världen har därför andra prover tagits fram i syfte att nå högre noggrannhet. Ett sådant test är framtaget på Karolinska Institutet och kallas Stockholm-3 (eller Sthlm3). Testet består av fem s k proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer tillsammans med kliniska data för att bedöma risken för att bära på en allvarlig och behandlingskrävande prostatacancer. Läs mer på sthlm3.se

Testet har dock inget bevisat värde för män som har eller har haft en känd prostatacancer. Bland fördelarna med Sthlm3 kan nämnas följande:

  • Minskar antalet män som behöver genomgå onödiga vävnadsprov samtidigt som fler män med allvarlig cancer hittas.
  • Har möjlighet att hitta allvarlig cancer hos män som uppvisar lågt PSA.
  • Ger ett tydligare svar och rekommendation samt en bättre uppskattning av den individuella risken att drabbas av allvarlig prostatacancer.

Testet ett enkelt blodprov och laboratorieanalysen sker i Uppsala. Svar erhålles inom 5-6 veckor.

Sthlm3 bestående av fem s k proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer tillsammans med kliniska data för att bedöma risken för att bära på en allvarlig och behandlingskrävande prostatacancer.

Observera dock följande: För att det kompletta genetiska testet inom ramen för Sthlm3 skall utföras krävs ett PSA-värde på 1,5 µg/l eller mer. I annat fall avbryts analysen då risknivån anses försumbar. Vi rekommenderar därför att du har testat PSA (t ex via din vårdcentral) och att du ligger över denna nivå innan du beställer Sthlm3.

Demens ApoE

Det finns ingen känd enskild gen som är den direkta orsaken till Alzheimers sjukdom. Däremot har andra gener funnits korrelera med risken för sjukdom, bl a har ApoE-genen visat sig inverka.

Farmakogenetik

Farmakogenetisk bidrar till att göra medicinering mer anpassad. Genom att studera genetiska variationer i olika enzymsystem kan nedbrytningshastigheter och läkemedelsrespons bedömas individuellt.

Anlagsbärartest

Varje individ bär på två uppsättningar av de flesta arvsanlag, en från vardera föräldern. Vid s k recessiva sjukdomar krävs två icke fungerande gener för att sjukdomen skall manifestera sig.

Gendoktorn Medicinsk Service i Göteborg AB
Odinsgatan 28, 411 03 Göteborg

Epost: info@gendoktorn.se
Web: https://gendoktorn.se
Tel: +46 760 222 950
Bokning: https://boka.se/gendoktorn