Genvägen till ett friskare liv

Vi erbjuder tjänster kring utveckling av genetiska tester samt riskbedömning kring ett urval av genetiskt kopplade sjukdomar.

Nyheter

Ang coronaepidemin och företag

Vårt team kan komma ut till företag. Det kan gälla

  • strategier för att förebygga smitta, frågor och svar kring covid-19
  • test av aktiv infektion hos medarbetare
  • test av antikroppar IgG efter genomgången infektion
  • utfärdande av intyg (som kan krävas för inresa till vissa länder).

Alla våra tester är av högsta laboratoriemässiga kvalitet och är CE-IVD registrerade. Snabbtester ägnar vi oss inte åt.

Verksamhetsområden

Vi startade under 2018 med att erbjuda tjänster och rådgivning till företag och privatpersoner med intresse för genetiska förutsättningar och risker inom några utvalda områden. Egentligen började det långt tidigare med införandet av den då nya metoden NIPT inom området fosterdiagnostik. Faktiskt deltog vi då (2014) i bildandet av den första privata aktören som erbjöd detta test på den svenska marknaden. Vi deltar också i forsknings- och utvecklingsprojekt inom området genetisk diagnostik. Exempelvis kan nämnas validering och kvalitetssäkring av nyutvecklade genetiska tester och analysmetoder.

Våra tjänster utvecklas kontinuerligt. Vi vill dock begränsa oss till områden med högt medicinskt värde och där vi har unik egen kompetens och kontakter i vårt nätverk som vid behov kan ge väsentliga bidrag i kunskapsutvecklingen. Nedan följer länkar till några av de områden inom vilka vi har arbetat.

Fosterdiagnostik NIPT

NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) har på senare år gjort sitt intåg i den prenatala fosterdiagnostiken. Fördelen är att NIPT är mindre riskfyllt än tidigare använda metoder baserade på fostervattenprov.

Cancerrisk Stockholm3

PSA har länge använts för att detektera sjukdomar i prostata. En vidareutveckling av detta test är det s k Stockholm-3 för bedömning av risken för prostatacancer.

Demens ApoE

Det finns ingen känd enskild gen som är den direkta orsaken till Alzheimers sjukdom. Däremot har andra gener funnits korrelera med risken för sjukdom, bl a har ApoE-genen visat sig inverka.

Farmakogenetik

Farmakogenetisk bidrar till att göra medicinering mer anpassad. Genom att studera genetiska variationer i olika enzymsystem kan nedbrytningshastigheter och läkemedelsrespons bedömas individuellt.

Anlagsbärartest

Varje individ bär på två uppsättningar av de flesta arvsanlag, en från vardera föräldern. Vid s k recessiva sjukdomar krävs två icke fungerande gener för att sjukdomen skall manifestera sig.

Virusdiagnostik

Utvecklingen inom virusdiagnostik är snabb. Detektion med qPCR är vanligt förekommande vid akut sjukdom. I senare skede kan immunologiska tester påvisa antikroppsbildning.

Gendoktorn Medicinsk Service i Göteborg AB
Odinsgatan 28, 411 03 Göteborg

Epost: info@gendoktorn.se
Web: https://gendoktorn.se
Bokning: https://boka.se/gendoktorn

Tel: +46 760 29 55 40