Prostatacancer Stockholm-3 via Gendoktorn

F o m vecka 46 kan vi nu erbjuda testet för riskbedömning av prostatacancer – Sthlm3. Läs mer på våra produktsidor.
Under 2018 kunde vi erbjuda testet Sthlm3 i Göteborg. F o m 2019 upphörde Karolinska Lab med denna analys. Under en mellanperiod fanns inget laboratorium som kunde utföra testet. Efter sommaren i år har dock A23-labbet i Uppsala kommit igång. Vi kan nu i samarbete med Bergus Medical återigen erbjuda testet.