Optimering av förebyggande fysisk aktivitet och träning hos Paliesiuskliniken

Hade nyligen möjligheten att diskutera fysisk träning som förebyggande behandling med Prof. Julius Ptasekas från Paliesiuskliniken. Det har väl inte undgått någon vid det här laget att fysisk aktivitet främjar såväl förebyggande som rehabiliterande egenskaper. Exempelvis fås mycket god effekt på många riskfaktorer för såväl hjärt/kärlsjukdomar som neurodegenerativa processer såsom vid t ex demensutveckling.

Inom den traditionella vården har detta varit känt sedan länge, men behandlingsmetoderna har mest inriktat sig mot traditionell sjukgymnastisk behandling eller utfärdande av s k FYSS/FAR-recept som ger rekommendationer för egenträning. Sällan har fysisk konditionsträning individanpassats i syfte att uppnå maximal individuell effekt. Att på egen hand känna detta är svårt. Antingen tränas det för lite, eller också blir träningsintensiteten för hög med negativa konsekvenser som följd. Inte sällan slutar personen att träna då det gör ont, effekten uteblir eller att man helt enkelt inte mår bra.

Paliesiuskliniken har utvecklat ett arbetssätt där den fysiska förmågan initialt mäts och testas för att därefter lägga upp anpassat träningsprogram. Under en följd av dagar testas, tränas och mäts en mängd olika parametrar kring bl a cirkulation, blodtryck och respons i en mängd blodprover. Allt i syfte att optimera träningseffekten. Kopplingen till Gendoktorns verksamhet att utvärdera olika genetiska riskfaktorer är uppenbar. För oss är det viktigt att förutom analys av genetiska riskfaktorer också kunna rekommendera riskminimerande och förebyggande aktiviteter och åtgärder. Vi har därför startat en dialog kring hur detta skulle kunna utvecklas. Fortsättning följer.

https://paliesiausklinika.lt/en/

Lämna ett svar