Studie kring ketogen kost och Alzheimer

Nyligen publicerades en artikel kring ett projekt avseende s k ketogen diet och Alzheimer. Ett par av författarna är dessutom hemmahörande i vår närhet. Förvisso är studien till sin storlek begränsad, men ändå mycket intressant. Ytterligare indikation på att kost sannolikt har betydligt större inverkan på bl a Alzheimer än vad vi tidigare trott.

Sammanfattningsvis konstaterades i studien att en modifierad ketogen diet gav följande effekter:

  • Hög tolerans hos deltagarna med god efterlevnad
  • Förbättrad metabol hälsa
  • Förbättrade biomarkörer (i CNS) avseende Alzheimer
  • Ökad cerebral genomblödning och ketonmetabolism

Bakgrund: Ketogen diet utvecklades först för att behandla barnepilepsi i början på 1900-talet. Denna innehåller låga mängder kolhydrater, adekvata mängder protein och fett som leder till ett tillstånd av s k ketos. Under ketos övergår den huvudsakliga energikällan för kroppen från glukos till mer av ketonkroppar och fettsyror. Samma reaktion fås också med utökad fasta. Detta anses viktigt då ketonkroppar utgör upp till 60% – 70% av hjärnans energiförsörjning under förlängd fasta. Även om den exakta mekanismen för ketogen diets inverkan på epilepsi inte helt har klarlagts, så har flera mekanismer identifierats som också kan vara relevanta för Alzheimer. Detta inkluderar hämning av glutamaterg excitatorisk transmission genom ökad produktion av GABA från glutamat och aktivering av ATP-känsliga kaliumkanaler genom mitokondriell metabolism. Dessa mekanismer kan mildra neuronal hyperexcitabilitet som har beskrivits i kliniska studier kring Alzheimer.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197458019303367?via%3Dihub

Lämna ett svar