Coronavirus och covid-19 test

Vi har nu förmånen att få delta i forsknings- och utvecklingsarbetet kring analyser av det nya coronaviruset. Efterfrågan på analyskapacitet ökar och vi måste inom kort kunna testa betydligt fler personer än de som prioriteras av sjukvården (vilka är personer som är i behov av vård på sjukhus samt personal inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt covid-19). Framför allt ser vi ett behov av att tydligare kunna möjliggöra återgång i näringsliv och andra samhällsfunktioner utan att äventyra ytterligare smittspridning. Återkommer med mer information.

This Post Has 2 Comments

  1. Kan jag som privatperson bli testad för att se om jag har antikroppar mot covid 19?
    margret@joolin.se

Leave a Reply