Genombrott i testning av corona virus-RNA

Testning av SARS-COV-2 kan svara på i princip två olika frågor och ske på två olika sätt:
1) Akut pågående infektion. Test sker via detektion av virus-RNA med s k qPCR. Svarstid i laboratorierna har varit 1-2 dygn.
2) Genomgången infektion. Antigen-analys för detektion av antikroppar. Snabbtester med svar inom några minuter. Noggrannheten i analysen har diskuterats och kritiserats.

Under temat 1) kommer nu en helt ny utveckling med betydligt snabbare svar och utan behov av komplicerat laboratorium.

https://www.mynewsdesk.com/se/tataa-biocenter-ab/pressreleases/tataa-biocenter-introducerar-faeltinstrument-foer-snabbtest-av-sars-cov-2-i-samarbete-med-danmarks-tekniska-universitet-2989739

Lämna ett svar