Utökad testning för covid-19

Vi deltar nu i det upprop via Folkhälsomyndigheten för utökad testning av SARS-CoV-2 som sker i landet. Detta sker genom egen provtagning eller via andra vårdgivare. Genom vårt laboratorienätverk genomför vi analys av virus-RNA och återrapportering till testad person och till myndigheter. Vi för också diskussioner kring införande av test av antikroppar.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/aktorer/gendoktorn-medicinsk-service/