ApoE – risk för Alzherimers sjukdom

Bakgrund: Som beskrivs närmare här så får vi människor ett anlag från mamma och ett från pappa. I kroppen finns det många olika proteiner och klasser av proteiner ett av dem kallas ApoE. Det finns flera olika varianter av ApoE, ett protein som tros reparera skador på nervceller. En variant av ApoE, ApoE4, är en stark riskfaktor för Alzheimers sjukdom.

Alzheimers sjukdom går i nuläget inte att bota men genom livsstilsval så kan individer minska sin risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Av den anledningen väljer vi att erbjuda intresserade testning för att se vilken variant av ApoE man har.

Hur sker testning: Vanligt (venöst) blodprov
Pris: 1 850 SEK
Bokning: via info@gendoktorn.se eller här.
APOE