ApoE – risk för Alzherimers sjukdom

Demenssjukdomar kallas en grupp av sjukdomar som bl.a. påverkar minnes och tankeförmågan hos den som drabbas. På sikt försämras även andra kroppsfunktioner. Den som drabbas kan ha svårt att minnas vad som nyligen hänt men kan ofta i början av sjukdomen tydligt komma ihåg gamla händelser från exempelvis barndomen. I gruppen finns flera olika sjukdomar där Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Vanligtvis drabbar demenssjukdomar personer över 65 år men även yngre kan drabbas.

Symtom på demenssjukdom kan vara minnesstörning, förmågan att ledigt delta i diskussioner, socialt tillbakadragande, större svårigheter att klara sig själv, att läsa, se på TV och förstå vad som händer i omgivningen.

Sjukdomen innebär ofta ett långt lidande för den drabbade som i de tidigare stadierna av sjukdomen märker tillbakagången av sin kognitiva förmåga. Även för närstående blir sjukdomen mycket påtaglig ur såväl känslomässiga som praktiska aspekter.
Alzheimers är den vanligaste demenssjukdom. Tyvärr saknas effektiva botemedel.

En forskningshypotes är att sjukdomen orsakas av att olika proteiner ansamlas i centrala nervsystemet, vilket med bilddiagnostiska metoder kan ses som lokala ansamlingar av beta-amyloid och tau-protein i hjärnan.

Alzheimers är i de flesta fall inte ärftligt utan uppstår spontant. Dock har ärftliga former observerats.
Har man en anhörig som drabbats av Alzheimers sjukdom i yngre år så är risken högre att drabbas.

Det finns idag olika gener identifierade som påverkar risken att drabbas av Alzheimers. En av dessa är ApoE. Denna finns i åtminstone 3 olika varianter; E2, E3 och E4.
Vi får en variant från vardera av våra biologiska föräldrar och har således 2st varianter av ApoE.
ApoE4 varianten ökar risken att drabbas. Speciellt om man dessutom har dubbla ApoE4. Observera dock att många med ApoE4 i en eller dubbla antal ändå inte insjuknar.

Vad kan man  för att minska risken för Alzheimers sjukdom? Senare tids forskning har visat sig att helt andra faktorer också spelar stor roll för risken att utveckla Alzheimers sjukdom.

– Pulshöjande träning har givit mycket goda resultat.
– Mat som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan. Bl.a. har medelhavskost eller mat enligt nordiska näringsrekommendationer (NNR) studerats och visat sig ha minskat risken att drabbas med 40%.
– Längre utbildningar innebär lägre risk att drabbas av Alzheimers.
– Mental träning som att läsa, skriva, spela brädspel eller musik anses kunna sänka risken.

Gendoktorn erbjuder för den intresserade analys av ApoE, vilket kan motivera till livsstilsförändringar. Självfallet följer vi forskningen kring kommande diagnostiska test som i ett tidigt skede kan identifiera en begynnande sjukdomsutveckling.

Analysen av ApoE utförs av Life Genomics i Göteborg. r.

Hur sker testning: Vanligt (venöst) blodprov
Pris: 1 850 SEK
Bokning: klicka på ”boka tid här” i högra hörnet på skärmen.
Information:
Läs mer om demens här på demensförbundet.
Läs mer om Alzheimer här på hjärnfonden.

APOE