Företagshälsovård

Gendoktorn erbjuder i samarbete med Svensk Specialistmedicin företagshälsovård med fokus på flexibilitet och snabbhet för medicinska bedömningar och provtagning. Även om ditt företag redan har avtalslösningar kan vi fungera som ett komplement till de.

Vi erbjuder bl.a. följande

Läkarbedömningar (Specialist i Allmänmedicin)

 • ­Akuta symptom (bedömning inom 48 tim, ofta snabbare)
 • Uppföljning kroniska diagnoser
 • Medicinska utredningar och intyg

Hälsokontroller

 • Hjärta/blodtryck, diabetes, andra riktade undersökningar
 • Labprover, årskontroller
 • Livsstilsbedömning
 • Vaccinationer, receptförnyelser
 • Covid-19 test inkl. intyg

Riskbedömning för ärftliga sjukdomar

 • NIPT (fosterdiagnostik)
 • Anlagsbärartest (inför graviditet)
 • Test för ärftligcancer ex. bröst-, prostata-, tarm- m.fl.
Vi vänder oss i första hand till tidigare kunder och då främst företagskunder.
Även om ni redan har olika försäkringslösningar eller företagshälsovård är ni välkomna.
Vår verksamhet kan då fungera som ett komplement utan lång väntetid och utan komplicerade avtalslösningar.
Då vi värdesätter vår höga grad av flexibilitet väljer vi att inte vara en del av den offentligt finansierade sjukvården.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss och berätta om era behov, antingen med någon typ av avtal eller utan!

Företagshälsovård