Hälsokontroll

Regelbundna kontroller av ens hälsa är något som inte är utbrett i Sverige idag.
I många andra länder hör detta dock till vardagen, lite som att vi i Sverige går till tandläkare med regelbundna intervall för att kontrollera munhälsan.
Gendoktorn erbjuder 3 olika nivåer av hälsokontroller.

Nivå 1

Nivå 1 består av blodprov och passar för dig som är frisk eller känner dig relativt frisk.
Vi erbjuder två olika grupper av blodprov, ”Liten” och ”Stor”. Samtliga prov i ”Liten” ingår i ”Stor” Läkare tolkar resultatet och skickar ett brev med skriftliga kommentarer till blodproven.

Blodprov nivå 1 Liten:

Blodvärden: Hb, LPK, TPK
Njure: Kalium, Kreatinin, Natrium,
Lever: Asat, alat
Blodsocker/Diabetes: Glukos, HbA1c
Hjärta och blodkärl: HDL, Kolesterol, LDL, Triglycerider
Sköldkörtel: Tsh, fT4

Blodprov nivå 1 Stor:

Blodstatus: Hb, LPK, TPK, EPK, EVF, MCH, MCH
Njurfunktion: Kalium, Kreatinin, Natrium, Kalcium
Lever: Asat, Alat, Bilirubin , ALP, Albumin
Blodsocker: Glukos, HbA1c
Hjärta kärl: HDL, Kolesterol, LDL, Triglycerider
Sköldkörtel: TSH, fT4
Vitaminer och mineraler: Järn, Ferritin, Magnesium, Vitamin D-25-OH, Folat (vitamin B9)
Inflammation: hsCRP, SR
Övrigt: PSA*, Testosteron*, B-Peth
*PSA och testosteron endast för män. PSA för män över 50 år.

Antal besök: 1
Pris ”Liten”: 515 SEK
Pris ”Stor”: 1225 SEK

Nivå 2

Som nivå 1 gällande blodprov.
Utöver detta så ingår en läkarundersökning samt följande.
Resultaten diskuteras tillsammans med läkare dessutom fås även en skriftlig rapport.

Följande ingår i undersökningen:

– Läkarundersökning
– Vikt
– Längd
– BMI
– Puls
– Blodtryck
– Pox
– Midjemått
– Alkoholvanor
– Rökvanor
– Läkemedelsgenomgång
– eGFR (njurfunktion)
– EKG

Antal besök: 2
Pris i kombination med Nivå 1 ”Liten”: 2265 SEK
Pris i kombination med Nivå 1 ”Stor”: 2975 SEK

Nivå 3

Genetisk provtagning avseende ärftliga sjukdomar.
Detta föregås av en läkarkonsultation före valet av test.
Passar bra för dig som misstänker att det förekommer någon form av ärftlig sjukdom i din släkt.

Antal besök: 2–3
Pris: som nivå 2 + kostnad för det genetiska testet
Bokning: via info@gendoktorn.se eller här.

Obs!
Vi uppmanar att alla som det gäller att delta i allmänna screeningprogram för ex. bröstcancer med mammografi samt livmoderhalscancer. Vi erbjuder i nuläget inte röntgenundersökning som en del av våra hälsokontroller.

Hälsokontroll