Hälsokontroll

Hälsokontroll regelbundet är något som inte är utbrett i Sverige idag.
I många andra länder hör detta dock till vardagen, lite som att vi i Sverige går till tandläkare med regelbundna intervall för att kontrollera munhälsan.

Hälsokontroll – Nivå 1

Nivå 1 består av blodprov och passar för dig som är frisk eller känner dig relativt frisk.
Vi erbjuder två olika grupper av blodprov, ”Liten” och ”Stor”. Samtliga prov i ”Liten” ingår i ”Stor”. Läkare tolkar resultatet och skickar ett brev med skriftliga kommentarer.

Blodprov nivå 1 Liten:

Blodvärden: Hb, LPK, TPK
Njure: Kalium, Kreatinin, Natrium,
Lever: Asat, alat
Blodsocker/Diabetes: Glukos, HbA1c
Hjärta och blodkärl: HDL, Kolesterol, LDL, Triglycerider
Sköldkörtel: Tsh, fT4

Blodprov nivå 1 Stor:

Blodstatus: Hb, LPK, TPK, EPK, EVF, MCH, MCV
Njurfunktion: Kalium, Kreatinin, Natrium, Kalcium
Lever: Asat, Alat, Bilirubin , ALP, Albumin
Blodsocker: Glukos, HbA1c
Hjärta kärl: HDL, Kolesterol, LDL, Triglycerider
Sköldkörtel: TSH, fT4
Vitaminer och mineraler: Järn, Ferritin, Magnesium, Vitamin D-25-OH, Folat (vitamin B9)
Inflammation: hsCRP, SR

Antal besök: 1
Pris ”Liten”: 715 SEK
Pris ”Stor”: 1425 SEK
Erbjudande: 10% rabatt till och med 2023-01-01

hälsokontroll – Nivå 2

Större kontroll av kroppens funktioner med bl.a. EKG för kontroll av hjärtfunktion. Vilket ger en mer komplett bild av din hälsa än enbart blod- och urintprov.
Läkare tolkar resultatet och skickar ett brev med skriftliga kommentarer
Nivå 1 ingår.

Följande ingår i undersökningen:

– Vikt
– Längd
– BMI
– Puls
– Blodtryck
– Pox
– Midjemått
– Alkoholvanor
– Rökvanor
– eGFR (njurfunktion)
– EKG

Antal besök: 1
Pris i kombination med Nivå 1 ”Liten”: 1675 SEK
Pris i kombination med Nivå 1 ”Stor”: 2385 SEK
Erbjudande: 10% rabatt till och med 2023-01-01

Läkarundersökning

Vid önskemål så erbjuds även läkarundersökning som tillägg till ovanstående hälsokontroller.

Antal besök: 2
Pris: 1 500 SEK+ grundpris för din hälsokontroll
Bokning: via info@gendoktorn.se eller här.

Obs!
Vi uppmanar att alla som det gäller att delta i allmänna screeningprogram för ex. bröstcancer med mammografi samt livmoderhalscancer. Vi erbjuder i nuläget inte röntgenundersökning som en del av våra hälsokontroller.

Hälsokontroll i Göteborg