ApoE

Allmänt

Ungefär 160 000 personer i Sverige lider av demens. 100 000 av dessa har diagnostiserad Alzheimers sjukdom. Det finns en familjär ärftlig form, som utbryter tidigt, men som är ovanlig. Betydligt vanligare är sporadisk Alzheimer, som vanligen debuterar efter 65 års ålder. Även denna form är dock i hög grad ärftligt betingad. Årligen insjuknar ca 15 000 individer i sjukdomen och många av dessa bär på genen ApoE4. Alzheimer har länge betraktats som en obotbar sjukdom, men nu finns indikationer på möjligheter till förebyggande åtgärder. Vi erbjuder nu tillsammans med laboratoriet Life Genomics ett test för ApoE.

Testet är ett enkelt blodprov och laboratorieanalysen sker i Göteborg. Svar erhålles inom 1-2 veckor.