ApoE

Allmänt

Ungefär 160 000 personer i Sverige lider av demens. 100 000 av dessa har diagnostiserad Alzheimers sjukdom. Det finns en familjär ärftlig form, som utbryter tidigt, men som är ovanlig. Betydligt vanligare är sporadisk Alzheimer, som vanligen debuterar efter 65 års ålder. Även denna form är dock i hög grad ärftligt betingad. Årligen insjuknar ca 15 000 individer i sjukdomen och många av dessa bär på genen ApoE4. Alzheimer har länge betraktats som en obotbar sjukdom, men nu finns indikationer på möjligheter till förebyggande åtgärder. Vi erbjuder nu tillsammans med laboratoriet Life Genomics ett test för ApoE.

Testet ett enkelt blodprov och laboratorieanalysen sker i Göteborg. Svar erhålles inom 1-2 veckor. Vi kontaktar dig per telefon eller mail för att återkoppla resultatet och för en medicinsk genomgång där du också har möjlighet att ställa frågor om testet. Boka tid till oss på Odinsgatan för provtagning via länk nedan eller via menyn (Kontakt). Vi kan alternativt ordna med provtagning (blodprov) på annan mottagning.

Test av gen för apolipoprotein E (ApoE)