Farmakogenetik

Allmänt

Ett farmakogenetiskt test hjälper dig att göra din medicinering mer anpassad och personlig. Genom att studera genetiska variationer i olika enzymsystem kan nedbrytningshastigheter och läkemedelsrespons bedömas individuellt. Detta gäller t ex vanliga läkemedel såsom hjärt- och blodtrycksmediciner, smärtstillande substanser, antidepressiva läkemedel, etc. Testet kan avgöra om ett specifikt läkemedel fungerar väl eller sämre för dig. Detta är ett sätt att minimera obehag, skada och kostnader som orsakas av felaktig medicinering.

För vem lämpar sig denna typ av test? I princip har alla användning av farmakogenetiska resultat. Oavsett om du just nu inte använder mediciner, så kan det kanske ändå bli så i framtiden. Eller också har du märkt att något läkemedel inte har förväntad effekt för dig. Det kan finnas många orsaker till detta, men en kan vara din individuella förmåga att metabolisera läkemedlet. Då kan ett farmakogenetiskt test ge dig vägledning.