Virusdiagnostik

Allmänt

Virusdiagnostik är ett brett område, men den pågående epidemin leder just nu till ett fokus på SARS-CoV-2. Detta virus leder framför allt till luftvägssymptom där torrhosta och feber också är mycket vanliga symptom. Som vid de flesta andra virusinfektioner förekommer också värk i muskler och leder, huvudvärk, allmän trötthet, halsont, snuva, lukt- och smakpåverkan. De flesta insjuknade upplever milda symtom och tillfrisknar relativt snabbt. Inkubationstiden uppges från 2 till 8 dagar. Sjukdomstiden ligger vanligen mellan drygt 1-2 veckor, men betydligt längre tider förekommer.

Smittsamheten under infektionen varierar sannolikt under förloppet. Det råder olika uppfattningar om smittsamhet efter att man blivit symptomfri. Tidigare har det rekommenderats att stanna hemma 2 dygn. Vissa studier hävdar dock att en inte oväsentlig smittorisk kan förekomma upp till drygt 1 vecka efter symptomfrihet.

Däremot finns grupper av personer som oftare får ett besvärligare sjukdomsförlopp. Bland riskfaktorer kan nämnas ålder (över 70 år), hjärt/kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, rökning, svår diabetes, svår neurologisk sjukdom med påverkan på andningsfunktion.

1) Detektion av virus RNA med s k qPCR teknik.

Denna typ av test är det som används i det akuta skedet för att påvisa pågående sjukdom och smittsamhet. Känsligheten är mycket hög. Svarstid ligger vanligen mellan 1-2 dygn.

Virusdiagnostik sker i det akuta skedet genom detektion av viruspartiklar och dess genetiska material. Studier har visat att virus i vissa fall kan detekteras även efter genomgången infektion då viruspartiklar i sin helhet inte längre förekommer. Att testa för pågående infektion och smittsamhet görs via analys av virus-RNA på slemhinna. Det hittills vanligaste sättet är att använda test som är avsedda att tas i näshålan. Testet skall tas på rätt sätt för att undvika obehag och för att maximera utbytet och säkerställa att tillräcklig mängd biologiskt material fås med.

När vi mottagit testmaterialet skickar vi det för fortsatt analys. Testet baseras på qPCR-analys av virus-RNA. Testet är validerat och CE-IVD godkänt. Svar erhålls normalt inom 48 timmar.

2) Detektion av antikroppar IgG mot virus.

Antikroppar bildas av immunförsvaret efter en tids sjukdom för att besegra virus. Denna typ av test visar ffa om en person tidigare haft infektionen covid-19. Laboratorietester (ELISA) har hög säkerhet med en svarstid på 3-4 dygn (se mer info om testet).

Vi vilken tidpunkt antikroppar kan detekteras är dock inte helt entydigt. Denna typ av test lämpar sig därför sämre för analys av pågående infektion. Däremot kan testet vara av värde för att i senare skede konstatera om individen haft infektionen. Sannolikt indikerar förekomst av antikroppar att individen har en viss immunitet mot sjukdomen. Kunskapen om detta är i fallet SARS-CoV-2 dock ej helt säkerställd.

Provtagning för antikroppstester tas med venöst blodprov. Vår personal är medicinskt väl uppdaterade och ofta deltar läkare vid våra provtagningstillfällen för att kunna besvara frågor som kommer upp. Vi har också möjlighet att utfärda intyg avseende provtagningsresultatet.

För bokning av test och prisuppgift, se https://boka.se/gendoktorn