Nyttigt från livsmedelsverket för er som är intresserade av mikrobiomet och ev analyserat detta via vårt mikrobiom-test:

”Tarmfloran är ett forskningsintensivt område och redan idag finns ett stort intresse bland konsumenter om tarmfloran kopplat till mat och hälsa. För att möta den förväntade utvecklingen inom området, har Livsmedelsverket sammanställt kunskapsläget om tarmfloran…”

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/mikrobiomet_risk-och-nyttoprofil-livsmedelsverket-rapportserie-nr-11-2018.pdf