Möjligen är det så att den kommersiellt tunga läkemedelsutvecklingen av antikroppar mot beta-amyloid och tau-protein är inne på ett samhällsekonomiskt sidospår? Det brukar vara mest kostnadseffektivt att förebygga än att behandla i senare skede.

Därför intressant att mikrobiomet tilldelas forskningsmedel (om än på en helt annan nivå). Förvisso med fokus på ALS, men detta är också en neurodegenerativ sjukdom vid sidan av Alzheimer, Parkinson, MS, m fl.

Detta stärker oss i vårt kommande erbjudande kring mikrobiomtest och riskfaktortest för Alzheimer.

Jag får också fler indikationer kring rådgivning rörande andra tillstånd såsom IBS, kronisk trötthet, kroniska ångesttillstånd, m fl. Börjar jobba på det strax!

Hälsningar

/Lars

http://www.innolifescience.se/2018/08/15/prestigefyllt-anslag-for-als-forskning/