180902: Nu måste vi stänga rekryteringen till denna studie. Tack alla som anmält sig.

Mikrobiom – Deltagare till studie

Via vårt samarbete med företaget Luxia-Scientific söker vi 10 st frivilliga deltagare för ett s k mikrobiomtest. Testet erbjuds kostnadsfritt för dessa personer. Syftet är att få mer kunskap om tarmfloran i Sverige eftersom denna skiljer sig stort mellan geografiska regioner. En förutsättning är dock följande:

– Inga kroniska sjukdomar (t ex diabetes)
– Ingen antibiotikabehandling senaste 6 månaderna
– Inga upplevda tarmbesvär, ingen IBS
– Ingen annan kontinuerlig medicinering, dvs i det stora hela ”frisk” person

Om du är intresserad av att delta skickar du oss ett e-postmeddelande till info@gendoktorn.se. Vi samlar ihop de 10 första individerna som uppfyller förutsättningarna och skapar ett gemensamt möte hos oss på Odinsgatan. Vi går då igenom detaljer och frågeformulär (frågor kring hälsotillståndet som hjälper forskarna att förstå resultatet bättre) samt beställer provtagningskit. Efter sekventiering/analys erhåller varje deltagare sitt individuella svar.

Det är lite ”först till kvarn” som gäller. Även om inte resultatet ger svar på alla frågor du har kring tarmfloran, så är jag övertygad om att det ändå kommer vara intressant. Och ett led i en ny, spännande utveckling. Och dessutom helt ofarligt…

mvh
Lars

 


Bakgrund

Det har under lång tid pratats om och marknadsförts tester av tarmflora, s k mikrobiomtest. Många oseriösa aktörer har lovat bot och bättring av div olika sjukdomstillstånd. Å andra sidan har mikrobiomets betydelse med tiden kommit att bli mer och mer intressant även i mer vetenskapliga sammanhang. Att föda, olika mediciner, etc via tarmfloran spelar roll för välbefinnandet har varit erfarenhetsmässigt känt eller misstänkt sedan länge.

Intresse riktas numer mot tarmflorans förmåga att på olika sätt påverka slemhinnebarriären i tarmen, att på egen hand producera proteiner som är viktiga för människan och att medverka i nedbrytningsprocesser av ämnen som via födan når tarmen och därigenom interagerar med människans metabolism. Vid extrema obalanser i bakterieflora uppstår klassiska och tydliga sjukdomstecken (diarréer, feber, smärtor). Vid andra tillfällen mer subtila eller långsiktiga symptom som kanske inte alltid har verifierats i vetenskapliga studier, men där nu forskningen börjar närma sig hypoteser kring förklaringsmodeller.

Uppenbart är att tarmfloran påverkar tarmslemhinnans barriärfunktion samt upptag av olika närings- och andra ämnen. Detta har i sin tur en inverkan på övriga mänskliga organismen. Uttrycket av gener (dvs produktion av kroppsegna proteiner) kan påverkas, immunförsvaret och dess respons kan påverkas, etc. Det torde inte vara helt osannolikt att mikrobiomet har en påtaglig inverkan på en lång rad sjukdomstillstånd där olika former av immunförsvarsrespons involveras. I litteraturen nämns exempelvis
– neurologiska och psykiatriska sjukdomar
– autoimmuna sjukdomar, t ex diabetes och reumatologiska sjukdomar
– IBS och andra tarmtillstånd/sjukdomar
– hjärt/kärlsjukdomar
– hudsjukdomar

Vi skall dock vara medvetna om att det idag inte finns någon fullständig kunskap om kopplingen mellan mikrobiom och olika sjukdomstillstånd. Att testa den individuella bakterieflorans innehåll kan därför inte alltid ge några tydliga svar. Dock vet vi att den individuella variationen är stor. Bl a påverkas floran av kostinnehållet, men också av historiska händelser såsom t ex antibiotikaanvändning. Det finns dock mycket som talar för att den allmänna sammansättningen och balansen, dvs inbördes proportioner, mellan olika bakterietyper spelar roll. Mikrobiomtest kan dock redan i nuläget avslöja större obalanser i bakteriefloran.