NIPT

NIPT är en form av icke-invasiv fosterdiagnostik och är ett mycket tillförlitligt test för trisomier såsom Downs, Edwards och Pataus syndrom. Det kan även detektera könskromosomavvikelserna Turners och Klinefelter syndrom samt DiGeorges syndrom/mikrodeletion 22q-11.2. Vanligen går det också att få svar på barnets kön.

NIPT tas som ett vanligt blodprov och innebär ingen risk för fostret. NIPT är 99,8 % säkert för att hitta Downs syndrom.

Genom moderkakan/placentan läcker små mängder genetiskt material från fostrets DNA in i moderns blod. Detta DNA kan mätas med ett vanligt blodprov och kromosomavvikelser kan med stor tillförlitlighet detekteras. En normal cell innehåller 46 kromosomer fördelade på 23 par där en kromosom i varje par kommer från respektive biologisk förälder. Vid vissa syndrom finns det en extra kromosom, kallat trisomi. Downs, Edwards och Pataus syndrom är samtliga exempel på trisomier.

NIPT fungerar oavsett om du blivit gravid på naturligt sätt eller med IVF. Provet är dock inte tillförlitligt eller lämpligt om du har transplanterats, har en cancersjukdom eller själv har en kromosomvariation.

Observera att NIPT primärt är ett test av trisomier och att kön- och könskromosomanalyser inte alltid kan genomföras. Vi tar därför inte ut någon extra avgift för dessa extra analyser och kan inte heller garantera att svar kan erhållas avseende dessa.

Gendoktorn erbjuder NIPT för privatpersoner som inte erbjuds detta via offentlig vård. Dock genomför vi inte ultraljud eller andra kontroller under graviditeten.

För att göra testet krävs att du kommit in i graviditetvecka 10+0, av de prover som analyseras kommer vi inte kunna ge ett resultat i 4% av fallen.

Kan vi inte svara ut ditt resultat får du pengarna tillbaka.

Hur sker testet: Vanligt (venöst) blodprov

 

När kan jag göra testet: Vid besöket ska du ha kommit till graviditetsvecka vecka 10+0

Pris: 4 650 SEK eller 5 950 SEK (inkl. DiGeorges), Vi rekommenderar vanligtvis det för 4 650 SEK.

Hur sker bokning: klicka på ”boka tid här” i högra hörnet på skärmen.

Hur snabbt får jag: 1-2 veckor

Var sker analysen: Göteborg 

Information:
Läs mer om NIPT här på 1177.

Observera att vi inte tillhandahåller andra kontroller eller aktiviteter kring graviditeten som ultraljud eller kliniska undersökningar utan endast blodprovet.

Downs syndrom

Downssyndrom innebär ofta ett mentalt funktionshinder. Den drabbade har även ökad risk för påverkan på hjärta och magtarmkanal. Den drabbade har även ett karaktäristiskt utseende.
Läs mer om Downs syndrom här på 1177

Edwards och Pataus syndrom

Båda syndromen är mycket allvarliga för flera organsystem och innebär ofta att barnet dör under första levnadsmånaden (Edwards) eller under första levnadsåret (Pataus).
Läs mer om Edwars syndrom här på socialstyrelsen.
Läs mer om Pataus syndrom här på socialstyrelsen.

DiGeorges syndrom

En utvidgad variant av testet omfattar även analys för DiGeorges syndrom. Dock är DiGeorges syndrom så pass ovanligt att vi generellt rekommenderar den enklare varianten av NIPT.
Läs mer om DiGeorges syndrom här på socialstyrelsen.

NIPT Norge

NIPT er godkjent i Norge fra 38 år. Yngre kvinner er så langt henvist til prøvetaking i utlandet. Vi har for øyeblikket ikke muligheten til å sende NIPT til / fra Norge. Interesserte har derfor måttet reise til oss i Gøteborg for prøvetaking. Kontakt oss via e-post eller direkte på reservasjonssiden for å avtale tid. Vær oppmerksom på at vi ikke tilbyr andre kontroller eller aktiviteter angående graviditet (eksempel ultralyd, kliniske undersøkelser etc).

NIPT