Karolinska Universitetslaboratoriet kommer f o m årsskiftet inte att erbjuda testet Stockholm-3. Efterfrågan på testet ökar dock. Ett nytt laboratorium kommer därför att sättas upp. Mer information kommer när detta närmar sig. Under en mellanperiod tvingas vi därför att hålla tillbaka provtagningen av detta test.