Lars Salmi

Lars Salmi

Specialist Allmänmedicin samt VD. Arbetar dessutom med kliniskt patientarbete samt handledning av utbildningsläkare. Medicinskt ansvarig inom företaget Life Genomics.

Mikael Kubista

Mikael Kubista

PhD, tidigare professorn i molekylär bioteknik. VD för TATAA Biocenter samt styrelseordförande i Gendoktorn Medicinsk Service. Startade på 90-talet LightUp Technologies, ett företag inom molekylär infektionsdiagnostik, samt 2001 TATAA Biocenter, som erbjuder molekylära analyser till såväl industrin som akademien. Introducerade 2014 icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) i Sverige genom grundandet av företaget Life Genomics.

Mikael Tyrberg

Mikael Tyrberg

Språk och musikintresserad medicinstuderande, som vid sidan av studierna på Sahlgrenska jobbar med provtagning och rådgivning på Gendoktorn.