Om oss

Vi startade under 2018 som ett alternativ för de som vill undersöka sina genetiska förutsättningar och risker för några utvalda sjukdomar, men som fortfarande är friska. Denna typ av genetiska tester är ofta relativt kostsamma och bekostas vanligen inte av allmän sjukvård såvida det inte handlar om sjukdomsdiagnostik.

Vi på Gendoktorn

Ganska snart insåg vi att fler och fler tester kan köpas via nätet från en lång rad olika leverantörer. Dock varierar kvalitet och den genetiska rådgivning som vi anser bör följa med testresultatet. Vi samarbetar också med ett flertal laboratorier, men bara med de som uppfyller högsta kvalitet.

Vi har också kommit att delta i utvecklings- och forskningsprojekt relaterade till genetisk testning och vägledning. Exempelvis omfattar detta validering och godkännande av laboratorietester samt utveckling av kliniska verktyg och arbetssätt. Detta sker tillsammans med andra aktörer inom såväl privat laboratorieverksamhet som akademisk forskning och klinisk patientnära verksamhet. Under våren 2020 har vi dragits in i aktiviteter som syftar till att utveckla och göra tillgängligt test för virusdiagnostik.

Lars Salmi

Lars Salmi

Specialist Allmänmedicin samt VD. Arbetar dessutom med kliniskt patientarbete samt handledning av utbildningsläkare. Medicinskt ansvarig inom företaget Life Genomics.

Mikael Kubista

Mikael Kubista

PhD, tidigare professorn i molekylär bioteknik. VD för TATAA Biocenter samt styrelseordförande i Gendoktorn Medicinsk Service. Startade på 90-talet LightUp Technologies, ett företag inom molekylär infektionsdiagnostik, samt 2001 TATAA Biocenter, som erbjuder molekylära analyser till såväl industrin som akademien. Introducerade 2014 icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) i Sverige genom grundandet av företaget Life Genomics.

Mikael Tyrberg

Mikael Tyrberg

Språk och musikintresserad medicinstuderande, som vid sidan av studierna på Sahlgrenska jobbar med provtagning och rådgivning på Gendoktorn.