Prostatacancer screening

Prostatacancer är en av de vanligast förekommande cancerformerna hos äldre män. I Sverige har vi hittills inte tillämpat screening, d.v.s. testning av stora befolkningsgrupper. En starkt bidragande orsak har varit osäkerheterna med tillhörande tolkningssvårigheter i det test (PSA) som hittills varit det dominerande laboratorieprovet. I olika delar av världen har därför andra prover tagits fram i syfte att nå högre noggrannhet. Ett sådant test är framtaget på Karolinska Institutet och kallas Stockholm-3 (eller Sthlm3). Testet består av fem s.k. proteinmarkörer och över 100 genetiska markörer som tillsammans med kliniska data används för att bedöma risken för att bära på en allvarlig och behandlingskrävande prostatacancer. Läs mer på sthlm3.se

Testet har dock inget bevisat värde för män som har eller har haft en känd prostatacancer.

Bland fördelarna med Sthlm3 kan nämnas följande:

  • Fler män med allvarlig cancer hittas.
  • Minskar antalet män som behöver genomgå onödiga vävnadsprov samtidigt som
  • Gör det möjligt att hitta allvarlig cancer hos män som uppvisar lågt PSA.
  • Ger ett tydligare svar samt en bättre uppskattning av den individuella risken att drabbas av allvarlig prostatacancer.

Laboratorieanalysen sker i Uppsala.

Hur sker testet: Vanligt (venöst) blodprov
Hur snabbt får jag svar: Vanligtvis inom 5-6 veckor
Pris: 3 850 SEK
Bokning: via info@gendoktorn.se eller här.
Prostatacancerscreening