Dom ringde från finskspråkig kanal på SR nyligen. Efter lite finsk inledning fick jag möjligheten att prata om Gendoktorn (på svenska). Vi talade om bakgrunden till bildandet av Gendoktorn, vad vi erbjuder och till vilka, osv. Trevligt samtal.

Ljudfil (ca 7 min, bara svenskspråkiga delar): Intervju 180914