Stockholm-3 / Prostatacancer screening

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform med runt 10 000 fall per år. Prostatacancer är ytters ovanligt före 45-års ålder och visar sig oftast runt 70års ålder. Det är viktigt att upptäcka prostatacancer tidigt för att kunna få bästa möjliga resultat av behandling.
Prostata är ett manligt organ som sitter djupt inne i kroppen under urinblåsan. Prostatan slutar aldrig växa och därför är det mycket vanligt att män får problem relaterade till prostataförstoring.
Exempel på symtom kan vara försämrad erektionsförmåga samt vattenkastningsbesvär t.ex. svagare urinstråle och efterdropp.

De flesta män som får problem har en godartad prostataförstoring (BPH). Några råkar dock ut för cancer som om den inte upptäcks i tid kan vara dödlig.

I nuläget så består standardutredningen av 3 delar

  • PSA-prov samt att en läkare känner på prostatan
  • Magnetkameraundersökning (MR)
  • Vävnadsprov (Biopsi)

Biopsi kan tyvärr i enstaka fall leda till blodförgiftning (sepsis) som är en mycket allvarlig infektion som kräver sjukhusvård.

I Sverige sker i nuläget inte allmän screening för prostatacancer med PSA-prov. En av orsakerna till detta är att PSA är svårtolkat och 30-50% av behandlingskrävande cancerfall missas.

Stockholm-3 / Sthlm3

Stockholm-3 (Sthlm3) är ett prov som ger en tydligare bild av den testade individens risk för prostatacancer och som även upptäcker fler fall av behandlingskrävande cancerfall. Sthlm3 är utvecklat av forskare på Karolinska Institutet. Vid Sthlm3 analyseras ett hundratal gener som är kopplade till ökad risk för prostatacancer. Provtagning med Sthlm3 ger en större träffsäkerhet vid cancerdiagnostiken men ersätter inte utredningar som MR och biopsi.

Bland fördelarna med Sthlm3 kan nämnas:

  • Fler män med allvarlig cancer hittas.
  • Minskar antalet män som behöver genomgå onödiga vävnadsprov.
  • Gör det möjligt att hitta allvarlig cancer hos män som uppvisar lågt PSA.
  • Ger ett tydligare svar samt en bättre uppskattning av den individuella risken att drabbas av allvarlig prostatacancer.

Hur sker testet: Vanligt (venöst) blodprov
Hur snabbt får jag svar: Vanligtvis inom 5-6 veckor
Pris: 3 850 SEK
Bokning: klicka på ”boka tid här” i högra hörnet på skärmen.
Information:
Läs mer om prostatacancer här på cancerfonden.
Läs mer om Sthlm3 här på den officiella hemsidan.

Prostatacancerscreening