Våra tjänster

Dokument
Kontakt

Odinsgatan 28, 411 03 Göteborg

+46 732001003

Se oss på Facebook

Alzheimers sjukdom (AD)

Ungefär 160 000 personer i Sverige lider av demens. 100 000 av dessa har diagnostiserad Alzheimers sjukdom. Det finns en familjär ärftlig form, som utbryter tidigt, men som är ovanlig. Betydligt vanligare är sporadisk Alzheimer, som vanligen debuterar efter 65 års ålder. Även denna form är dock i hög grad ärftligt betingad. Årligen insjuknar ca 15 000 individer i sjukdomen och många av dessa bär på genen ApoE4. Alzheimer har länge betraktats som en obotbar sjukdom, men nu finns indikationer på möjligheter till förebyggande åtgärder.

Vi erbjuder nu tillsammans med laboratoriet Life Genomics ett test för ApoE. I nuläget är testet ett enkelt blodprov som tas hos oss. Laboratorieanalysen sker har i Göteborg och du erhåller svar inom 1-2 veckor.

Om du vill beställa testet ApoE
  • Kontakta oss för att boka ett möte. Du kan använda meddelandefunktionen via kontakt-menyn eller skicka oss ett vanligt e-postmeddelande på adressen i vänsterkolumnen.
  • Vi träffas därefter för en medicinsk genomgång där du också har möjlighet att ställa frågor om testet.
  • Efter vårt möte tas blodprovet och skickas för analys. Svarstiden är ca 1-2 veckor.
  • Vi kontaktar dig per telefon eller mail för att återkoppla resultatet.

Priset hos oss för läkarkonsultation inkl labprovet ApoE är 1850 kr (momsfritt).

Mer om testet

Alzheimer är den vanligaste av demenssjukdomarna. Det finns en familjär ärftlig form som är ovanlig. Betydligt vanligare är sporadisk Alzheimer, som vanligen debuterar efter 65 års ålder. Men även denna formen är i hög grad ärftligt betingad. Mest avgörande är genen som kodar för proteinet apolipoprotein E (ApoE), som förekommer i tre olika former: ApoE2, ApoE3, och ApoE4. Varje individ bär på två uppsättningar. ApoE4 leder till förhöjd risk att utveckla Alzheimer. Bärare av en ApoE4 löper 23% (män) och 30% (kvinnor) risk att utveckla sjukdomen före 85 års ålder. Risken för bärare av två ApoE4 är 51% (män) respektive 60% (kvinnor).

I Sverige erbjuds medicinsk behandling med s.k. acetylkolinesterashämmare, som förstärker ett signalsystem i hjärnan som har skadats av demenssjukdomen. Dessutom finns läkemedlet Memantin, som har en annan verkningsmekanism. Läkemedlen kan inte bota, men kan möjligen mildra symtomen under den tid medicinen tas. En färsk genomgång av kliniska studier publicerad i den ledande medicinska tidskriften Journal of American Medical Association rapporterar dock att behandling med dessa symptomdämpande mediciner t.o.m. kan påskynda sjukdomens förlopp. Nya läkemedel är under utveckling, bl a hos flera svenska företag, vilket skänker visst hopp för framtiden. Största ljuspunkten är dock den successivt ökande kunskapen om livsstilsfaktorers inverkan på sjukdomsförloppet.