Våra tjänster

Dokument

Informationsvideo

Kontakt

Odinsgatan 28, 411 03 Göteborg

gendoktorn@outlook.com

Se oss på Facebook

Läkemedel
Farmakogenetik – personligt anpassad medicinering

Farmakogenetik
Utvecklingen av genetiska analyser har en etablerad och värdefull roll inom olika medicinska områden. Minskande analyskostnader gör även att nya applikationsområden blir möjliga. Exempelvis finns det idag möjlighet att utnyttja teknologin för att individuellt optimera behandling av många vanligt förekommande läkemedel, s k farmakogenetik. Genom att studera genetiska variationer i olika enzymsystem kan nedbrytningshastigheter och läkemedelsrespons bedömas individuellt.

Ett farmakogenetiskt test hjälper dig att göra din medicinering mer anpassad och personlig. Detta gäller t ex vanliga läkemedel såsom hjärt- och blodtrycksmediciner, smärtstillande substanser, antidepressiva läkemedel, etc. Testet kan avgöra om ett specifikt läkemedel fungerar väl eller sämre för dig. Detta är ett sätt att minimera obehag, skada och kostnader som orsakas av felaktig medicinering.

För vem lämpar sig testet?
I princip har alla användning av farmakogenetiska resultat. Oavsett om du just nu inte använder mediciner, så kan det kanske ändå bli så i framtiden. Eller också har du märkt att något läkemedel inte har förväntad effekt för dig. Det kan finnas många orsaker till detta, men en kan vara din individuella förmåga att metabolisera läkemedlet. Det är här det farmakogenetiska testet kan ge dig vägledning.

Så här gör du för att beställa testet och så går det till

Om du vill beställa testet så skickar du oss ett meddelande via t ex vårt kontaktformulär. Vi kontaktar dig därefter för att diskutera testet, läkemedel, mm. Allt för att säkerställa att du får maximal nytta av testet. När du kontaktar oss via kontaktformuläret eller vanlig e-post, ange då vilket test du är intresserad av (i detta fallet det farmakogenetiska testet) och din kontaktinformation (adress, tel, e-mail). Om du vill får du också gärna ange vilka läkemedel du är intresserad av.

  • Vi träffas hos oss för genomgång av ämnesområdet, testet, frågor, mm. (I undantagsfall kan vi skicka testet direkt hem till dig.)
  • Du tar testet hos oss (tas från munslemhinnan) och vi skickar provet vidare för analys.
  • Du får ett meddelande när analysen är klar och hur du hittar resultatet. Det tar ca 4-5 veckor innan allt är klart.
  • Vi tar kontakt och diskuterar igenom resultaten. Du har då möjlighet att ställa frågor, t ex gällande dina nuvarande läkemedel.

Priset för läkarkonsultation inkl farmakogenetiskt test är 3500 kr (momsfritt).

Mer om testet

Dina testresultat upphör aldrig att vara giltiga och resultaten kan användas varje gång ett nytt läkemedel skall förskrivas. Däremot utökas ständigt kunskaperna om olika läkemedels effekter. Med tiden kommer det alltså bli möjligt att dra fler slutsatser av det test du en gång tagit. Det test vi erbjuder omfattar 119 vanligt förekommande läkemedelssubstanser.

Testet lämpar sig för personer som behandlas med läkemedel, men där effekten inte blir den förväntade. Det går även att uppskatta förväntad effekt innan behandling med läkemedel startas.


De läkemedelssubstanser som f n omfattas av testet finns angivna nedan.


abacavir
allopurinol
amitriptyline
aripiprazole
atazanavir
atomoxetine
atorvastatin
azathioprine
brivaracetam
caffeine
capecitabine
carbamazepine
carvedilol
celecoxib
cisplatin
citalopram
clobazam
clomipramine
clopidogrel
clozapine
codeine
dabrafenib
dapsone
darifenacin
dextromethorphan
diazepam
diclofenac
digoxin
dolutegravir
donepezil
doxepin
duloxetine
efavirenz
eltrombopag
escitalopram
eslicarbazepine
esomeprazole
estradiol
estriol
ethinylestradiol

fesoterodine
flecainide
fluorouracil
fluoxetine
flupenthixol
fluvastatin
fluvoxamine
fosphenytoin
galantamine
gefitinib
glimepiride
glipizide
glyceryl trinitrate
haloperidol
hydroxychloroquine
indacaterol
irinotecan
lacosamide
lansoprazole
losartan
lovastatin
mercaptopurine
methylthioninium
metoprolol
mirabegron
mirtazapine
mivacurium
moclobemide
modafinil
nebivolol
nevirapine
nilotinib
nitrofurantoin
nortriptyline
olanzapine
omeprazole
ondansetron
oxcarbazepine
oxycodone
palonosetron

pantoprazole
paroxetine
pazopanib
peginterferon alfa-2a
peginterferon alfa-2b
perphenazine
phenytoin
prasugrel
pravastatin
propranolol
rabeprazole
rasburicase
ribavirin
risperidone
romiplostim
rosuvastatin
sertindole
sertraline
simvastatin
sulfadiazine
sulfamethoxazole
suxamethonium
tacrolimus
tamoxifen
tegafur
terbinafine
tetrabenazine
tibolone
ticagrelor
tolterodine
tramadol
trimipramine
valproic acid
venlafaxine
vincristine
voriconazole
vortioxetine
warfarin
zuclopenthixol