Våra tjänster

Dokument
Kontakt

Odinsgatan 28, 411 03 Göteborg

gendoktorn@outlook.com

Se oss på Facebook

Allmänmedicinsk läkarkonsultation

I samband med kundmöten kring våra genetiska tester har det framkommit efterfrågan och behov av mer detaljerad och personligt anpassad medicinsk läkarkonsultation. Det kan exempelvis gälla frågor kring pågående medicinering, biverkningar eller allmänna råd.

Egentligen är vi ingen allmänmedicinsk mottagning, men å andra sidan har vi kompetensen. Vi har därför beslutat oss för att i begränsad omfattning erbjuda dylika konsultationer. Vi vill dock understryka att vi inte kan ta över något behandlingsansvar, receptförskrivning eller intygsskrivande från andra behandlande läkare. Däremot kan vi diskutera, bedöma och ge relevanta rekommendationer.

Om du vill beställa tid

Kontakta oss för att boka ett möte. Normalt behöver vi ca 60 min för att hinna gå igenom det som krävs. Du kan använda meddelandefunktionen under kontakt-menyn eller skicka oss ett e-postmeddelande på adressen i vänsterkolumnen. Vi försöker ta en telefonkontakt innan för att säkerställa nyttan av ett möte.

Priset hos oss för läkarkonsultation är 1250 kr (momsfritt).

Mer om tjänsten

Inom allmänmedicinens specialistområde faller många av de hälso- och sjukdomsfrågor som kan vara aktuella under en persons livstid. Tanken är att den allmänmedicinska specialisten är den första läkare som personen kommer i kontakt med för en initial bedömning och rådgivning. Många frågor kan hanteras fullt ut på denna nivå. Andra frågeställningar måste remitteras vidare till olika specialister inom andra områden.

I samband med våra övriga tjänster har vi märkt efterfrågan kring konsultationer kring t ex följande:

  • Val av lämplig medicinsk behandling
  • Läkemedelsbiverkningar
  • Avvikande laboratorieprover
  • Specifika tillstånd såsom t ex hypertoni, diabetes, hyperkolesterolemi, hjärt/kärlsjukdom, m fl