Våra tjänster

Dokument

Broschyr

NIPT

Kontakt

Odinsgatan 28, 411 03 Göteborg

gendoktorn@outlook.com

Se oss på Facebook

NIPT (Non Invasive Prenatal Testing)

NIPT har på senare år gjort sitt intåg i den prenatala fosterdiagnostiken. Faktum är att vi var 2014-15 först med att erbjuda testet kommersiellt till privatpersoner på den svenska marknaden. Vi har nu återigen möjligheten att erbjuda testet via vår samarbete med Life Genomics.

Testet erbjuds idag av många aktörer som ett första screening-test för s k trisomier. Fördelen är att NIPT är mindre riskfyllt än tidigare använda metoder baserade på fostervattenprov. Om NIPT visar misstänkt kromosomavvikelse så rekommenderas fortfarande traditionellt fostervattenprov.

  • Testet omfattar i första hand Trisomi 21 (Downs syndrom) som förekommer 1/700, Trisomi 18 (Edwards syndrom) 1/7900 samt Trisomi 13 (Pataus syndrom) 1/9500 (för detaljer se fostertest.se).
  • Det går också vanligen att gör en könsbestämning av barnet. Detta är en valfri uppgift som inte kostar något extra.
  • Även könskromosomavvikelser kan analyseras. Bland dessa kan nämnas XO (Turner) samt XXY (Klinefelter). Även detta är en valfri uppgift som inte kostar något extra.
  • Som tillägg kan s k 22q11-deletioner (DiGeorges eller Catch 22) analyseras. Detta är relativt ovanliga syndrom och orsakar kliniska symptom i varierande grad. Denna analys ingår inte i NIPT och kostar dessutom extra.

Observera att vi inte tillhandahåller andra kontroller eller aktiviteter kring graviditeten. (NIPT erbjuds t ex via barnmorskeenheter där också rådgivning, ultraljud, kliniska undersökningar, etc ingår.) Dock erhåller du en läkarbedömning av ditt resultat och har möjlighet att diskutera detta per telefon.

Om du vill beställa NIPT

Skicka oss ett e-postmeddelande på adressen i vänsterkolumnen, så hör vi av oss med mera detaljer. I princip går det till så att du erhåller ett kit för blodprovstagning. Du kommer till oss eller till annan mottagning som kan hjälpa dig med själva blodprovstagningen. Därefter skickas provet till Life Genomics för analys. Svaret får du därefter av oss. Observera att testet kan tas tidigast i graviditetsvecka 10+0.

Priset för NIPT är 4150 SEK.

Tillägg för 22q11 är 1300 SEK.

Mer om tjänsten

För vem är NIPT lämplig?

Sannolikheten för genetiska avvikelser (trisomier) beror på olika faktorer. Bland dessa kan nämnas följande:

  • Modern är 35 år eller äldre vid beräknat förlossningsdatum
  • Tidigare graviditet med kromosomal avvikelse
  • Har genomgått IVF-behandling eller har tidigare råkat ut för flera missfall
  • Andra kontraindikationer för invasiv fosterdiagnostik

För ytterligare info se: fostertest.se