Vanliga frågor

Erbjuder ni individulaliserad testning?

Vi har samarbeten med ett stort antal olika väletablerade labb med möjlighet för fler analyser än de vi i nuläget annonserar på vår hemsida. Är du intesserad av testning som inte erbjuds på vår hemsida skicka ett mail till oss så ska vi undersöka om möjligheten finns genom någon av våra samarbetspartners.

Gör ni analyserna själva?

Vi anlitar väletablerade labb som håller hög kvalité och agerar där som en länk mellan den intresserade och labbet, vi hjälper till vid tolkning av resultaten och erbjuder endast tester och tjänster som vi bedömmer har ett medicinskt värde för den som testas.

Vad händer med min personliga data och genetiska information vid testning?

Vi begränsar oss till att endast samarbeta med labb som inte på skickar vidare din data eller information.
De enda som får del av informationen är du, vi och labbet.

Måste jag komma till Göteborg för testning?

Nej.
Vi använder oss i så stor utsträckning som möjligt av salivtest där vi kan skicka testkit till dig.
Alla test kan dock inte göras med salivtest då går det ofta att lösa med en remiss från oss för blodprovstagning som du sedan kan ta med till någon som erbjuder blodprovstagning.

Hur lång tid tar det innan jag får resultatet?

Vänligen se på varje tjänstesida för tids uppskattning.
För flera av våra genetiska tester så krävs avancerade analyser som tar tid, transport till labben av provmaterialet och att du även ska få svaret vilket i vissa fall kan leda till väntetider runt över 1 månad. Vi gör vad vi kan för att minimera tiderna så mycket som möjligt men samtidigt hålla nere priset.

Varför kostar testen så mycket?

Vi erbjuder genetisk testning som i vissa fall erbjuds inom det offentliga, Gendoktorn är dock en hel privatklinik och erhåller som sådan inte några skattepengar. Flera av våra tester är mycket avancerade och således kräver stor analyskraft, djup kunskap och erfarenhet samtliga som jobbar med det vilket ofta resulterar vad som kan uppfattas som dyra priser.
Vi gör vad vi kan för att hitta labb som uppfyller våra krav på kvalité, integritetsskydd samt håller nere priset regelbundet.

Flera av de genetiska testen är dessutom av typen att de endast behöver göras en gång i livet.

Vi är ett företag som är intresserad av testning?

Är ni intresserade av att erbjuda ex. hälsokontroller åt era anställda eller intresserade av några av våra andra tjänster så kan ni kontakta oss på info@gendoktorn.se eller ringa oss.